Schriftelijke vragen : De uitzending van Radar van 1 april jl. en artikelen inzake speculatieve grondhandel

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Inge van Dijk, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    Eline Vedder, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording de leden Inge van Dijk en Vedder over de uitzending van Radar van 1 april jl. over speculatieve grondhandel

Indiener H.M. de Jonge, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties