Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Timmermans, Klaver, Piri, Mutluer, Kathmann, Tseggai en Chakor over Russische desinformatiecampagnes

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    H.M. de Jonge, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Russische desinformatiecampagnes

Indiener F.C.G.M. Timmermans, Tweede Kamerlid