Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Idsinga over het artikel ‘Hoge Raad oordeelt in nadeel van de fiscus, boetes dividendstrippen onzeker’

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M.L.A. van Rij, staatssecretaris van Financiën

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Het artikel ‘Hoge Raad oordeelt in nadeel van de fiscus, boetes dividendstrippen onzeker’

Indiener F.L. Idsinga, Tweede Kamerlid