Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Paternotte over het bericht ‘Werkgroep moet scherven van geflopte BES –top bijeenvegen’

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    A.C. van Huffelen, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Het bericht 'Werkgroep moet scherven van geflopte BES – top bijeenvegen'

Indiener J.M. Paternotte, Tweede Kamerlid