Schriftelijke vragen : Sportverenigingen die alleen met ondersteuning van onder meer betaalde krachten blijven functioneren

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Inge van Dijk, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Inge van Dijk over sportverenigingen die alleen met ondersteuning van onder meer betaalde krachten blijven functioneren

Indiener C. Helder, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Inge van Dijk over sportverenigingen die alleen met ondersteuning van onder meer betaalde krachten blijven functioneren

Indiener C. Helder, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport