Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Stoffer over het bericht ‘Paarse Vrijdag? ‘Ongewenste gekkigheid uit de Randstad’

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    R.H. Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
  • Mede namens
    M.L.J. Paul, minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Stoffer over het bericht ‘Paarse Vrijdag? ‘Ongewenste gekkigheid uit de Randstad’’

Indiener R.H. Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Schriftelijke vragen

Het bericht ‘Paarse Vrijdag? ‘Ongewenste gekkigheid uit de Randstad’

Indiener C. Stoffer, Tweede Kamerlid