Schriftelijke vragen : De huisvesting van de YMCA-vakantiekampen

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Don Ceder, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Ceder over de huisvesting van de YMCA-vakantiekampen

Indiener M. van Ooijen, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Ceder over de huisvesting van de YMCA-vakantiekampen

Indiener M. van Ooijen, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport