Schriftelijke vragen : Recente inzichten over arbeidsmarkttekorten in de kinderopvang

Download

Indieners

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Maatoug over “recente inzichten over arbeidsmarkttekorten in de kinderopvang”

Indiener C.E.G. van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen vragen van het lid Maatoug recente inzichten over arbeidsmarkttekorten in de kinderopvang

Indiener C.E.G. van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid