Schriftelijke vragen : Het initiatiefvoorstel van GroenLinks-PvdA Utrecht over vermogensgrenzen voor kwijtscheldingen van lokale belastingen

Download

Indieners

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Kathmann over vermogensgrenzen voor kwijtschelding van lokale belastingen

Indiener H.M. de Jonge, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Kathmann over het initiatiefvoorstel van GroenLinks-PvdA Utrecht over vermogensgrenzen voor kwijtschelding van lokale belastingen

Indiener H.M. de Jonge, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties