Schriftelijke vragen : Het bericht 'Geen plek meer in daklozenopvang in Utrecht en Amersfoort: 'Mensen slapen noodgedwongen op straat'’

Download

Indieners

 • Gericht aan
  C.J. Schouten, minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen
 • Gericht aan
  F.M. Weerwind, minister voor Rechtsbescherming
 • Gericht aan
  H.M. de Jonge, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Gericht aan
  M. van Ooijen, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Indiener
  H. Kat, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Kat over het bericht ‘Geen plek meer in daklozenopvang in Utrecht en Amersfoort: 'Mensen slapen noodgedwongen op straat'

Indiener H.M. de Jonge, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Kat over het bericht ‘Geen plek meer in daklozenopvang in Utrecht en Amersfoort: 'Mensen slapen noodgedwongen op straat'

Indiener H.M. de Jonge, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties