Schriftelijke vragen : De problemen bij de commerciële ggz-instelling Mindler in Zweden

Download

Indieners

  • Gericht aan
    C. Helder, minister voor Langdurige Zorg en Sport
  • Indiener
    Jimmy Dijk, Kamerlid SP

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Dijk over deproblemen bij de commerciële ggz-instelling Mindler in Zweden

Indiener C. Helder, minister voor Langdurige Zorg en Sport

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Dijk over de problemen bij de commerciële ggz-instelling Mindler in Zweden

Indiener C. Helder, minister voor Langdurige Zorg en Sport