Schriftelijke vragen : Het bericht ‘Overleg over Eurostar vastgelopen, grote kans dat trein naar Londen stilvalt’

Download

Indieners

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid De Hoop over het bericht ‘Overleg over Eurostar vastgelopen, grote kans dat trein naar Londen stilvalt’

Indiener V.L.W.A. Heijnen, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat