Schriftelijke vragen : Het artikel 'NATO Minister Suggests Ukrainian Lives Are Cheap'

Download

Indieners

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Van Houwelingen over Oekraïne

Indiener K.H. Ollongren, minister van Defensie