Schriftelijke vragen : Het bericht dat een kwart van de speeltuinen binnen vijf jaar dreigt te verdwijnen

Download

Indieners

  • Gericht aan
    C. Helder, minister voor Langdurige Zorg en Sport
  • Gericht aan
    H.M. de Jonge, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  • Indiener
    Michiel van Nispen, Kamerlid SP

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Van Nispen over het bericht dat een kwart van de speeltuinen binnen vijf jaar dreigt te verdwijnen

Indiener C. Helder, minister voor Langdurige Zorg en Sport

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Nispen over het bericht dat een kwart van de speeltuinen binnen vijf jaar dreigt te verdwijnen

Indiener C. Helder, minister voor Langdurige Zorg en Sport