Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Bushoff over het besluit van Leiden, Amsterdam en Utrecht om hun kinderhartzorg te concentreren

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    E.J. Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Bushoff over het besluit van Leiden, Amsterdam en Utrecht om hun kinderhartzorg te concentreren

Indiener E.J. Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Schriftelijke vragen

Het besluit van Leiden, Amsterdam en Utrecht om hun kinderhartzorg te concentreren

Indiener T.J. Bushoff, Tweede Kamerlid