Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Ellian en Van Nispen over inzage door geadopteerden in hun eigen adoptiedossier

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    F.M. Weerwind, minister voor Rechtsbescherming

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Ellian en Van Nispen over inzage door geadopteerden in hun eigen adoptiedossier

Indiener F.M. Weerwind, minister voor Rechtsbescherming

Schriftelijke vragen

Inzage door geadopteerden in hun eigen adoptiedossier

Indiener U. Ellian, Tweede Kamerlid