Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Podt over het verblijfsrecht van derdelanders onder de Tijdelijkebeschermingsrichtlijn

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    E. van der Burg, staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Podt over het verblijfsrecht van derdelanders onder de Tijdelijke beschermingsrichtlijn

Indiener C.A. van der Maat, staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Schriftelijke vragen

Het verblijfsrecht van derdelanders onder de Tijdelijke beschermingsrichtlijn

Indiener A. Podt, Tweede Kamerlid