Schriftelijke vragen : DUO, naar aanleiding van het BIT-advies vervolgonderzoek project Doorontwikkelen Applicatielandschap Bekostiging

Download

Indieners

  • Gericht aan
    R.H. Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
  • Indiener
    H.H. van der Woude, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Van der Woude over het BIT-advies vervolgonderzoek project Doorontwikkelen Applicatielandschap Bekostiging bij DUO

Indiener R.H. Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap