Mededeling (uitstel antwoord) : Uitstel beantwoording vragen van het lid Omtzigt over het bericht Roemeense NGO licht DUO op Betaald voor niet-bestaand werk

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    R.H. Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Omtzigt over het bericht 'Roemeense NGO licht DUO op. Betaald voor niet-bestaand werk.'

Indiener R.H. Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Schriftelijke vragen

Het bericht 'Roemeense NGO licht DUO op. Betaald voor niet-bestaand werk'

Indiener P.H. Omtzigt, Tweede Kamerlid