Schriftelijke vragen : De actuele situatie in Israël en Gaza

Download

Indieners

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Klaver en Piri over de actuele situatie in Israël en Gaza

Indiener H.G.J. Bruins Slot, minister van Buitenlandse Zaken