Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Minhas over de te strikte toepassing van wetgeving, naar aanleiding van het artikel “ProRail: treinvertraging en economische schade door te strikt naleven van de wet; Roep om meer flexibiliteit”

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    V.L.W.A. Heijnen, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Minhas over de te strenge naleving van wetgeving op het spoor

Indiener V.L.W.A. Heijnen, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Schriftelijke vragen

Het bericht 'ProRail: treinvertraging en economische schade door te strikt naleven van de wet'

Indiener F.B. Minhas, Tweede Kamerlid