Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Hammelburg, Sneller, Wassenberg en Bromet over het bericht dat prins Bernhard lid was van de NSDAP

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M. Rutte, minister-president

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Het bericht dat prins Bernhard lid was van de NSDAP

Indiener A.R. Hammelburg, Tweede Kamerlid