Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Kwint en Westerveld over het bericht 'Cursor op zwart'

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    R.H. Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Kwint en Westerveld over het bericht ‘Cursor op zwart’

Indiener R.H. Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Schriftelijke vragen

Het bericht 'Cursor op zwart'

Indiener J.P. Kwint, Tweede Kamerlid