Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen vragen van de leden Westerveld en Bouchallikh over toenemende online lhbti+-haat naar aanleiding van het artikel 'Tijd voor geweld tegen deze lui'

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    R.H. Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
  • Mede namens
    D. Yesilgöz-Zegerius, minister van Justitie en Veiligheid
  • Mede namens
    A.C. van Huffelen, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Westerveld en Bouchallikh over toenemende online lhbti+-haat naar aanleiding van het artikel 'Tijd voor geweld tegen deze lui'

Indiener R.H. Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Schriftelijke vragen

De toenemende online lhbti+-haat

Indiener E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid