Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Van Ginneken over het rapport 'Parkeerbeleid als stuurmiddel voor woon-werkverkeer'

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Het rapport ‘Parkeerbeleid als stuurmiddel voor woon-werkverkeer’

Indiener L.M. van Ginneken, Tweede Kamerlid