Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Van Haga over het Woo-verzoek m.b.t. het noodbevel van de Driehoek Den Haag aangaande de demonstratie van Farmers Defence Force van 29 juni 2023

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    H.M. de Jonge, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Haga over het Woo-verzoek met betrekking tot het noodbevel van de driehoek Den Haag aangaande de demonstratie van Farmers Defence Force van 29 juni 2023

Indiener H.M. de Jonge, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Schriftelijke vragen

Het Woo-verzoek mbt het noodbevel van de Driehoek Den Haag aangaande de demonstratie van Famers Defense Force van 29 juni 2023

Indiener W.R. van Haga, Tweede Kamerlid