Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Van Haga over het uitnodigingsbeleid voor COVID-19-vaccinatie

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    E.J. Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Haga over het uitnodigingsbeleid voor COVID-19-vaccinatie

Indiener E.J. Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Schriftelijke vragen

Het uitnodigingsbeleid voor COVID-19-vaccinatie

Indiener W.R. van Haga, Tweede Kamerlid