Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Tjeerd de Groot vragen gesteld over de wateroverlast in Zuid-Limburg

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Tjeerd de Groot vragen gesteld over de wateroverlast in Zuid-Limburg

Indiener M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Schriftelijke vragen

De wateroverlast in Zuid-Limburg

Indiener T.C. (Tjeerd) de Groot, Tweede Kamerlid