Schriftelijke vragen : De noodzaak van ondersteuning voor sportverenigingen en -accommodaties

Download

Indieners

  • Gericht aan
    C. Helder, minister voor Langdurige Zorg en Sport
  • Indiener
    Mohammed Mohandis, Kamerlid PvdA

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Mohandis over de noodzaak van ondersteuning voor sportverenigingen en -accommodaties

Indiener C. Helder, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Mohandis over de noodzaak van ondersteuning voor sportverenigingen en -accommodaties

Indiener C. Helder, minister voor Langdurige Zorg en Sport