Schriftelijke vragen : Het bericht 'Huisbazen kunnen meer huur vragen door regels te omzeilen'

Download

Indieners

  • Gericht aan
    H.M. de Jonge, minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
  • Indiener
    H. Nijboer, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Nijboer over het bericht 'Huisbazen kunnen meer huur vragen door regels te omzeilen'

Indiener H.M. de Jonge, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties