Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Van Haga over deWob/Woo-documentatie over de gang van zaken rondom ‘Het GrootsteCoronaspreekuur’

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    E.J. Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
  • Mede namens
    G. Uslu, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Haga over Wob/Woo-documentatie over de gang van zaken rondom ‘Het Grootste Coronaspreekuur’

Indiener E.J. Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Schriftelijke vragen

Wob/Woo-documentatie over de gang van zaken rondom ‘Het Grootste Coronaspreekuur’

Indiener W.R. van Haga, Tweede Kamerlid