Mededeling (uitstel antwoord) : Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Haga over Wob/Woo-documentatie over de gang van zaken rondom ‘Het Grootste Coronaspreekuur’

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    E.J. Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Van Haga over deWob/Woo-documentatie over de gang van zaken rondom ‘Het GrootsteCoronaspreekuur’

Indiener E.J. Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Schriftelijke vragen

Wob/Woo-documentatie over de gang van zaken rondom ‘Het Grootste Coronaspreekuur’

Indiener W.R. van Haga, Tweede Kamerlid