Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Sjoerdsma, Kat en Dekker-Abdulaziz over het bericht dat AI-sites teksten van nieuwsmedia gebruiken zonder daar bronvermelding aan toe tevoegen

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    F.M. Weerwind, minister voor Rechtsbescherming
  • Mede namens
    M.A.M. Adriaansens, minister van Economische Zaken en Klimaat
  • Mede namens
    A.C. van Huffelen, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Sjoerdsma, Kat en Dekker-Abdulaziz over het bericht dat AI-sites teksten van nieuwsmedia gebruiken, zonder daar bronvermelding aan toe te voegen

Indiener F.M. Weerwind, minister voor Rechtsbescherming

Schriftelijke vragen

Het bericht dat AI-sites teksten van nieuwsmedia gebruiken, zonder daar bronvermelding aan toe te voegen

Indiener S.W. Sjoerdsma, Tweede Kamerlid