Mededeling (uitstel antwoord) : Uitstel beantwoording vragen van de leden Bisschop en Boswijk over het bericht 'Anje dreigt haar boerderij kwijt te raken'

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Ch. van der Wal-Zeggelink, minister voor Natuur en Stikstof

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Bisschop en Boswijk over het bericht ‘Anje dreigt haar boerderij kwijt te raken’

Indiener Ch. van der Wal-Zeggelink, minister voor Natuur en Stikstof

Schriftelijke vragen

Het bericht ‘Anje dreigt haar boerderij kwijt te raken’

Indiener R. Bisschop, Tweede Kamerlid