Antwoord schriftelijke vragen (nader) : Antwoord op vragen van de leden Van der Woude en Omtzigt over het feit dat werkstudenten uit EER-landen, die 8 uur per week werken, aanspraak kunnen maken op een Nederlandse basisbeurs (€ 439,- per maand) en een Nederlandse aanvullende beurs (maximaal € 416,- per maand) en de gevolgen die dat heeft voor de Nederlandse universiteiten

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    R.H. Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Het feit dat werkstudenten uit EER-landen, die 8 uur per week werken, aanspraak kunnen maken op een Nederlandse basisbeurs en een Nederlandse aanvullende beurs en de gevolgen die dat heeft voor de Nederlandse universiteiten

Indiener H.H. van der Woude, Tweede Kamerlid