Mededeling (uitstel antwoord) : Uitstel beantwoording vragen van het lid Van den Hil over het bericht Agressie tegen huisartsen steeds heftiger, soms zelfs permanente bewaking nodig'

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    C. Helder, minister voor Langdurige Zorg en Sport

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Van den Hil over het bericht Agressie tegen huisartsen steeds heftiger, soms zelfs permanente bewaking nodig'

Indiener C. Helder, minister voor Langdurige Zorg en Sport

Schriftelijke vragen

Het bericht Agressie tegen huisartsen steeds heftiger, soms zelfs permanente bewaking nodig'

Indiener J. van den Hil, Tweede Kamerlid