Schriftelijke vragen : Het stelselmatig achterhouden van stukken door de Belastingdienst en discriminatie van de islamitische instellingen

Download

Indieners

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op Vragen van het lid Van Baarle over het stelselmatig achterhouden van stukken door de Belastingdienst en discriminatie van de islamitische instellingen

Indiener M.L.A. van Rij, staatssecretaris van Financiën

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Baarle over het stelselmatig achterhouden van stukken door de Belastingdienst en discriminatie van de islamitische instellingen

Indiener M.L.A. van Rij, staatssecretaris van Financiën