Schriftelijke vragen : Het artikel “Beëindiging opvang ‘derdelander’ uit Oekraïne mag van de rechtbank”

Download

Indieners

  • Gericht aan
    E. van der Burg, staatssecretaris van Justitie en Veiligheid
  • Indiener
    Anne-Marijke Podt, Kamerlid D66

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Podt over het artikel 'Beëindiging opvang 'derdelander' uit Oekraïne mag van de rechtbank'

Indiener E. van der Burg, staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording van het lid Podt over het artikel “Beëindiging opvang ‘derdelander’ uit Oekraïne mag van de rechtbank”

Indiener E. van der Burg, staatssecretaris van Justitie en Veiligheid