Mededeling (uitstel antwoord) : Uitstel beantwoording vragen van het lid Ellian over Lysander de R. die de dienst uit maakte in de gevangenis en de motorclub MC Hardliners

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    F.M. Weerwind, minister voor Rechtsbescherming
  • Mede namens
    D. Yesilgöz-Zegerius, minister van Justitie en Veiligheid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Ellian over de berichtgeving betreffende Lysander de R. die de dienst uitmaakte in de gevangenis en de motorclub MC Hardliners

Indiener F.M. Weerwind, minister voor Rechtsbescherming

Schriftelijke vragen

Lysander de R. die de dienst uit maakte in de gevangenis en de motorclub MC Hardliners

Indiener U. Ellian, Tweede Kamerlid