Schriftelijke vragen : Het bericht “Zaltbommel zet alle nieuwe bouwplannen een jaar lang in de ijskast”

Download

Indieners

  • Gericht aan
    H.M. de Jonge, minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
  • Indiener
    Fahid Minhas, Kamerlid VVD
  • Medeindiener
    Peter de Groot, Kamerlid VVD

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Minhas en Peter de Groot over het bericht 'Zaltbommel zet alle nieuwe bouwplannen een jaar lang in de ijskast'

Indiener H.M. de Jonge, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties