Schriftelijke vragen : De werkerscoöperatie in aanvulling op de beraadslagingen tijdens het commissiedebat ZZP van woensdag 7 juni 2023

Download

Indieners

  • Gericht aan
    C.E.G. van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  • Indiener
    H.M. Palland, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Palland over "de werkerscoöperatie in aanvulling op de beraadslagingen tijdens het commissiedebat ZZP van woensdag 7 juni 2023"

Indiener C.E.G. van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording van het lid Palland over "de werkerscoöperatie in aanvulling op de beraadslagingen tijdens het commissiedebat ZZP d.d. 7 juni 2023"

Indiener C.E.G. van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid