Schriftelijke vragen : Het NRC artikel over de uitspraak van de Raad van State aangaande vleermuisbescherming en de gevolgen hiervan t.a.v. woningisolatie

Download

Indieners

  • Gericht aan
    H.M. de Jonge, minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
  • Indiener
    N.J.F. Pouw-Verweij, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Pouw-Verweij over het NRC-artikel inzake de uitspraak van de Raad van State aangaande vleermuisbescherming en de gevolgen hiervan t.a.v. woningisolatie

Indiener H.M. de Jonge, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Pouw-Verweij over het NRC artikel over de uitspraak van de Raad van State aangaande vleermuisbescherming en de gevolgen hiervan

Indiener H.M. de Jonge, minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening