Schriftelijke vragen : Het bericht “Verscholen armoede? Vergeet de middeninkomens niet”

Download

Indieners

  • Gericht aan
    M.L.A. van Rij, staatssecretaris van Financiën
  • Indiener
    Inge van Dijk, Kamerlid CDA

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op Vragen van het lid Inge van Dijk over armoede onder middeninkomens

Indiener C.E.G. van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Inge van Dijk over armoede bij middeninkomens

Indiener C.E.G. van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid