Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Madlener over het bericht dat het rijbewijs steeds duurder wordt.

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Het bericht dat het rijbewijs steeds duurder wordt.

Indiener B. Madlener, Tweede Kamerlid