Mededeling (uitstel antwoord) : Uitstel beantwoording vragen van de leden Sahla en Wuite over de vertraagde invoering van bijna gratis kinderopvang

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    C.E.G. van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  • Mede ondertekenaar
    C.J. Schouten, minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoorden op vragen van de leden Sahla en Wuite over "over de vertraagde invoering van bijna-gratis kinderopvang op de BES-eilanden"

Indiener C.E.G. van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Schriftelijke vragen

De vertraagde invoering van bijna-gratis kinderopvang op de BES-eilanden

Indiener F. Sahla, Tweede Kamerlid