Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Bushoff over het delen en opslaan van medisch dossiers

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    E.J. Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Bushoff over het delen en opslaan van medisch dossiers

Indiener E.J. Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Schriftelijke vragen

Het delen en opslaan van medisch dossiers

Indiener T.J. Bushoff, Tweede Kamerlid