Schriftelijke vragen : Het sturen van clustermunitie door de VS naar Oekraïne

Download

Indieners

  • Gericht aan
    K.H. Ollongren, minister van Defensie
  • Indiener
    F.W. Futselaar, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Futselaar over het sturen van clustermunitie door de VS naar Oekraïne

Indiener H.G.J. Bruins Slot, minister van Buitenlandse Zaken

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Futselaar over het sturen van clustermunitie door de VS naar Oekraïne

Indiener E.N.A.J. Schreinemacher, minister van Buitenlandse Zaken