Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Akerboom over de parlementaire BBQ

Download

Ondertekenaars

 • Eerste ondertekenaar
  P. Adema, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • Mede namens
  M. van Ooijen, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Mede namens
  H.G.J. Bruins Slot, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Mede namens
  M.A.M. Adriaansens, minister van Economische Zaken en Klimaat
 • Mede namens
  Ch. van der Wal-Zeggelink, minister voor Natuur en Stikstof

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Akerboom over de parlementaire BBQ

Indiener P. Adema, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Schriftelijke vragen

De parlementaire BBQ

Indiener E.S. Akerboom, Tweede Kamerlid