Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Slootweg en Amhaouch over het bericht 'Niet-afgedekt renterisico maakt private equity opeens kwetsbaar'

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    S.A.M. Kaag, minister van Financiƫn

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Het bericht 'Niet-afgedekt renterisico maakt private equity opeens kwetsbaar'

Indiener E.J. Slootweg, Tweede Kamerlid