Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Van Baarle over het bericht ‘Overheid haalt eigen diversiteitsdoelen niet of nauwelijks’

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    A.C. van Huffelen, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Het bericht ‘Overheid haalt eigen diversiteitsdoelen niet of nauwelijks’

Indiener S.R.T. van Baarle, Tweede Kamerlid